Alle relevante ANBI-gegevens inclusief beleidsplan, privacy statement en de ANBI-gegevens van de diaconie en de kerkrentmeesters

Onze ANBI-gegevens en ons beleidsplan kunt u hieronder downloaden in één PDF-bestand. Dit omvat de meest recente versies van de volgende documenten:

  • ANBI Resultatenoverzicht diaconie
  • ANBI Resultatenoverzicht kerkrentmeesters
  • ANBI Transparantiegegevens diaconie PGVN
  • ANBI Transparantiegegevens kerkrentmeesters PGVN
  • Begroting diaconie
  • Begroting kerkrentmeesters
  • Jaarrekening diaconie
  • Jaarrekening kerkrentmeesters
  • Beleidsplan

ANBI-gegevens, beleidsplan en privacystatement Gemeente Velsen Noord (PDF download 2,13Mb)

Schenkingen

Schenkingen kunt u eventueel overmaken op onze bankrekening:

NL46 RABO 0388 0625 68